Sparkling Seas Collection - John Medeiros

FREE Shipping on Orders of $65+
Sparkling Seas 5 Station 7.25” Pavé Bracelet- John Medeiros
clearance
Retail Price:$225.00
Your Price:$112.50
(You Save 50%!)
Free Shipping!
Sparkling Seas Pave Oval Stud Earrings - John Medeiros
Retail Price:$80.00
Your Price:$40.00
(You Save 50%!)
Free Shipping
on Orders Over $65